Privacybeleid

Deze website is eigendom van Pentamaze, gevestigd in Thessaloniki (Griekenland), die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Pentamaze zoekt en vergelijkt producten via een bedrijvengids. Pentamaze kan dit beleid wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 1 mei 2021. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door middel van een melding op onze website.

Over ons

Pentamaze is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan op de volgende manieren contact met ons op:

Email: info@pentamaze.com

Postadres: Tzavella 9, 54248, Thessaloniki, Griekenland

Persoonsgegevens verwerkt door Pentamaze

Pentamaze verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze site aan te maken, in mail en telefonisch.
  • Locatie gegevens
  • Details over uw activiteit op onze site
  • Gegevens over uw bezoekgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaattype
  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze site en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van de site die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan deel te nemen aan de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pentamaze.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Pentamaze persoonlijke gegevens verzamelt

We gebruiken de informatie van de gebruikers van de site op de volgende manieren:

  • Wij analyseren uw gedrag op de site om daarmee de site te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • We verzamelen ook persoonsgegevens wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pentamaze neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor de mens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen. Pentamaze gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Ads, Google Analytics en Facebook.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Pentamaze bewaart uw persoonsgegevens niet meer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens hanteren wij de volgende boekingsperioden: Google Analytics 50 maanden, Google Ads tot 540 dagen, Facebook tot 365 dagen.

SPersoonlijke gegevens delen met derden

Pentamaze zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de handhaving van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pentamaze blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens bekijken, bewerken of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pentamaze en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. U kunt online verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens beveiligen

Pentamaze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of vindt dat Pentamaze dit privacybeleid niet naleeft, neem dan contact met ons op.